De diensten voor gynaecologen, fellows en gynaecologen in opleiding bestaan uit de volgende mogelijkheden:

 • Advieswerk
  • Uiteenlopende adviezen op de gebieden die elders op deze website worden genoemd (andere adviezen mogen ook, mocht de expertise niet aanwezig zijn, dan zal geprobeerd worden hulp te bieden bij het zoeken naar alternatieve bronnen).
  • Aanmelding: kan telefonisch of via email
  • Kosten: afhankelijk van de gevraagde tijdsinvestering

Zakelijk (niet medisch):

De diensten die mogelijk zijn voor zakelijke partners (industrie, distributeurs, clinical research organisaties, etc.) zijn de volgende:

 • Houden van presentaties op verzoek m.b.t. minimaal invasieve gynaecologische chirurgie en andere gebieden, beschreven op deze website.
 • Organisatie van of medewerking aan formele trainingscursusactiviteiten voor nieuwe technieken of instrumenten.
 • Adviezen m.b.t. innovatie, research & development.
 • Adviezen m.b.t. marketing, kans van slagen van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe apparatuur, wijze waarop de markt benaderd kan worden, leggen van contacten hiertoe. Het uitgebreide netwerk van Andreas Thurkow binnen de medische wereld evenals zijn talenkennis, zowel in Nederland als in het buitenland kan sterk faciliterend werken.
 • Adviezen tbv wetenschappelijke studies en eventueel het helpen uitvoeren ervan.
 • Training van medewerkers op medisch gebied, vooral op die gebieden die binnen deze website aan bod komen.