Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de hele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De eigenaar van deze website, A.L. Thurkow, spant zich er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De eigenaar verschaft de inhoud van de website in de huidige vorm, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde bestanden van derden.

De inhoud, zowel beeld als tekst is eigendom van A.L.Thurkow. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen die in de wet worden vastgelegd. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze website zullen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Copyright

Alle rechten van deze website behoren aan A.L. Thurkow.