ERVARING MET WETENSCHAPPELIJKE STUDIES

Huidig:

HOOFDONDERZOEKER:

 • PREG 1 studie: Preventie van intra-uteriene adhaesies na hysteroscopische chirurgie met Women Leaf ( biologische afbreekbare polymeer film)

LOKALE COÖRDINATOR MULTICENTER STUDIES:

 • Altaseal Studie: FDA en CE studie naar nieuwe hysteroscopische sterilisatie methode.

LID ONAFHANKELIJKE "CLINICAL EVENTS COMMITTEE" (CEC):

 • "Therapeutic MRI-guided High Intensity Focused Ultrasound Ablation of Uterine Fibroids"
Verleden:

HOOFDONDERZOEKER:

 • AEGEA: Phase II Feasibility Clinical Study of the AEGEA GEA System in Women With a History of Menorrhagia (Fase II haalbaarheidsstudie van het AEGEA endometriumablatie system bij vrouwen met klachten van hevig menstrueel bloedverlies).
 • AltaSeal Studie (nieuwe hysteroscopische sterilisatie techniek: peri-hysterectomie studie)
 • "Hysteroscopic Cryomyolysis for the Treatment of Submucosal Leiomyomata"
 • IPSIS (Intra Peritoneal Saline Infusion Sonography) studie: IPSIS vs. diagnostische laparoscopie bij de diagnosiek van intra-abdominale adhaesies
 • Reproduceerbaarheid van (water)contrastechoscopie voor de opsporing van intracavitaire afwijkingen bij vrouwen met abnormaal uterien bloedverlies. Een observationele studie

LOKALE COÖRDINATOR MULTICENTER STUDIES:

 • TCRM studie: Het effect van transcervicale resectie van submukeuze myomen bij de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies, een prospectieve multicentre cohortstudie. (The effect of transcervical resection of submucous fibroids in the treatment of heavy menstrual bleeding - TCRM study, a multicentre prospective cohort study)
 • Esmya: Observationele registratiestudie: klinische evaluatie van effectiviteit en bijwerkingen van een reeds geregistreerd geneesmiddel ulipristal (Esmya®) (Observational postmarket study: clinical evaluation of effectivity and adverse effects of an EMA approved drug: ulipristal (Esmya®)
 • Hys Niche: Hysteroscopische resectie van littekendefect na sectio caesarea (“niche”) bij patiënten met abnormaal bloedverlies, een prospectief gerandomiseerd multicentre onderzoek met controlegroep. (Hysteroscopic resection of uterine caesarean scar defect (niche) in patients with abnormal bleeding, a prospective randomized controlled multicentre trial)
 • Essure: TVU studie: Use of Transvaginal Utrasound to Confirm Essure® Micro-insert Placement in Women: Demonstration of effectiveness (Echoscopie als controle na Essure insertie als sterilisatiemethode voor vrouwen: aantonen van effectiviteit).
 • Morcellator TUD: Observationele registratiestudie naar objectieve aspecten van morcellator gerelateerde gegevens bij laparoscopische ingrepen (Observational study of objective morcellator related data in laparoscopic surgical procedures)
 • PAPA studie: Adhaesiepreventie na miskraam: evaluatie van hyaluronzuur (Hyalobarrier ® gel endo), een prospectief gerandomiseerd multicentre onderzoek met controlegroep.(Post abortion prevention of adhesions: evaluation of hyaluronic acid (Hyalobarrier® gel endo), a prospective randomized controlled multicentre study)
 • TRUST studie:The Randomised Uterine Septum Transsection trial, naar de reproductieve uitkomst na chirurgische interventie (hysteroscopische metroplastiek) bij vrouwen met subfertiliteit en/of herhaalde miskraam en een uterus septum, een prospectief gerandomiseerd multicentre onderzoek met controlegroep. (The Randomised Uterine Septum Transsection trial, a prospective randomized controlled multicentre trial to evaluate reproductive outcome after surgical intervention (hysteroscopic metroplasty) in women with subfertility and/or recurrent miscarriage and a septate uterus)
 • ESEP Studie (RCT tubotomie vs. tubectomie bij EUG)
 • Ikherstel Studie (RCT nieuwe wijze van aanbieden van postoperatieve informatie vs conventionele informatie)
 • Ligasure studie (RCT ligasure vs. conventionele hechttechniek bij vaginale hysterectomie)
 • TLH studie: laparoscopie vs. laparotomie voor de behandeling van vroege stadia van endometrium carcinoom: een multi-center kosten-effectiviteit studie
 • Essure insertie bij IUD gebruiksters: Een Europese multicenter studie
 • "Uterine artery embolization versus hysterectomy in the treatment of symptomatic uterine fibroids" (EMMY trial), RCT
 • A double-blind, placebo-controlled, 3-arm fixed dose study of paroxetine CR intermittend dosing (12,5mg and 25mg) for Premenstrual Dysphoric Disorder
 • A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study to evaluate the safety, tolerability and efficacy of the CCR1 antagonist ZK 811752, given orally in a dose of 600 mg three times daily, for the treatment of endometriosis over 12 weeks
 • A Prospective, Randomized, Post-Market Study to Compare the Performance of SprayGel?? Adhesion Barrier System to Good Surgical Technique in the Prevention or Reduction of Post-Operative Adhesion Formation in the Pelvic Cavity Following Laparoscopic Gynecological Surgery
 • AZTEC trial: Gosereline Acetaat (Zoladex) als aanvullende behandeling bij endometrium ablatie bij dysfunctioneel uterien bloedverlies, een grote multicenter dubbelblinde RCT
 • IUR Reciprocating Morcellator Clinical Evaluation
 • LapTop! Studie: registratie studie van laparoscopische chirurgie en complicaties
 • Landelijke klinische studie naar Essure sterilisatie: betrouwbaarheid, complicaties, pijnscores
 • Landelijke klinische studie naar Adiana sterilisatie: betrouwbaarheid, complicaties, pijnscores
 • Vesselseal: Perioperative outcomes using LigaSure™ compared to conventional bipolar instruments in laparoscopic salpingo-oophorectomy: a randomized controlled trial.